Det vilde flygtige liv

Jeg er optaget af naturen i dens insisterende flygtighed. Øjeblikkene hvor tiden på en og samme tid står stille og bevæger sig. Bevæger mig. Jeg røres af det ukontrollable, skrøbeligheden med den iboende sårbarhed, som er sin egen forunderlige styrke.

Naturen er min egen fortælling om indre og ydre landskaber, livets cyklus, lyset og mørket og det store i det små. Om forbundethed og relation mellem alt levende. Glæde og genkendelighed når vi hilser på årets første citronsommerfugl, følges med eftertænksom melankoli i den ensomme plante, de trækkende fugle eller i det færøske tågefjeld.

Den nordiske natur, flora, fugle og insekter er mit kunstneriske udgangspunkt. Det vilde liv, det stille liv. Kontraster og enhed. Flygtigt og samlende. Som akvarellen jeg

arbejder med. Den er i sit væsen også levende og flygtig, ikke sådan at fastholde. Den kræver nærvær og fordybelse. I flydende samspil mellem vand, pigment og streger samler nyt liv sig. Jeg fascineres af legen og stædigheden, naturens egne elementer.

Som uddannet skov- og landskabsingeniør er faglighed og viden om naturen en stor del af mit kunstneriske virke. Kendskabet til en enkelt vækst er vigtigt for mig. Jeg betragter den ikke bare som et motiv men som et eget liv – som jeg er en del af! Vi skaber i samspil. Kommunikerer og taler, formidler i fællesskab. Præcis som det er tilfældet med skoven og landskabet, hvor udnyttelse og beskyttelse af vores natur skal balancere.

Den natur vi alle er – vil jeg gerne vise dig.

Velkommen i mit landskab.